< content="Isuzu 1t9 | Xe tai isuzu 100% linh kiện đồng bộ từ Isuzu QL"/> < content="Dòng sản phẩm Isuzu 1t9, Xe tai isuzu hiện tại do VM Motors cung cấp ra thị trường với cùng một chất lượng nhưng với nhiều kiểu khác nhau nhằm phục vụ mục đích sử dụng khác nhau của khách ..."/>

tỷ số bóng đá 2 in 1

Xe ISUZU NK490SL9 - Thùng bửng nâng

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 61600 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL9 - Thùng lửng

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL9 - Thùng kín

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe ISUZU NK490SL9 - Thùng bạt

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL4 - Thùng lửng

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

Xe tải ISUZU NK490SL4 - Thùng kín

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

Xe ISUZU NK490SL - Thùng bạt

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

So sánh
xe
So sánh xe
tỷ số bóng đá 2 in 1:So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
tỷ số bóng đá 2 in 1:Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
tỷ số bóng đá 2 in 1:Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
tỷ số bóng đá 2 in 1:Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
tỷ số bóng đá 2 in 1:Tải catalogue

dang ky bet169 dang ky bet171 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet177 dang ky bet194 dang ky bet175 dang ky bet176