MÁY QUÉT MÃ VẠCH

Là thiết bị đọc dữ liệu mã vạch sản phẩm và truyền trực tiếp vào máy tính, ứng dụng nhiều tại các điểm bán lẻ, quầy giao dịch,…

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả